บริษัท เกรียงแบริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
... INDUSTRIAL PARTS CENTER ...

telephone : +662 410-5614-6
fax : +662 410-5586-7
mail : info@kbm.co.th
slide name
slide name
slide name
slide name

บริษัท เกรียงแบริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

       ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 ทำธุรกิจด้านจำหน่ายตลับลูกปืน อะไหล่เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้โนโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมบริการรับซ่อม และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่สำคัญด้านอื่นๆ

        ในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านความเชื่อมั่นของธุรกิจ กับ ทางคู่ค้า จึงได้ดำเนินการแปรสภาพกิจการจากเดิม " ห้างหุ้นส่วนจำกัด " เป็น " บริษัทจำกัด " เพื่อรองรับความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ 

        บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านคุณภาพสินค้า และการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดี และมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า พร้อมทั้งการบริการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ในด้านเวลา , ด้านการผลิต และอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า และมุ่งเน้นพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

        ด้านประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก , อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , อุตสาหกรรมปิโตรเลียม , อุตสาหกรรมแป้ง และน้ำตาล , อุตสาหกรรมอาหาร และ ยา , อุตสาหกรรมรถยนต์ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมยาง , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , ด้านขนส่งระบบโลจิกติกส์ , ด้านเกษตรกรรม , เครื่องจักรกลหนัก และ อื่นๆ